image

Olika behandlingar / Different Treatments

Vi erbjuder olika behandlingar helt beroende på dina besvär men de faller alla under en av tre kategorier:
Fysisk smärta (som t ex ryggont), mentala åkommor (oftast de bakomliggande orsakerna till smärta) och det vanligaste av dem alla, en kombination av dessa två.
Vi har ingen "one size fits all" behandling.

För att hjälpa dig med just dina besvär så skräddarsyr vi behandlingen utifrån just dig och dina symptom/besvär, då har vi tre huvudtyper av behandlingar: Kiropraktik, QINOpraktik och mentalt, t ex coaching. Alla våra behandlingar är skräddarsydda för just dina symptom och bakomliggande orsaker.

Micke erbjuder Kiropraktik och QINOpraktik


Cecilia erbjuder QINOpraktik och mer djupgående behandlingar/rådgivning

Lär mer under varje kategori för mer information, innan du beställer tid. Kiropraktik:

Tid: ca 20 minuter. Kostnad: 45 EURO
Legitimerad Kiropraktor (av Socialstyrelsen): Mike Dahlstrom

Vad jag som kiropraktor arbetar med:
 • Ländsmärta inkl strålning och smärta ner i benet (ischias)
 • Nacksmärta och de besvär som oftast urspringer därifrån
 • Huvudvärk, Migrän
 • Sportrelaterade besvär
 • Axel och armsmärta
 • Akuta ryggskott
 • Kroniska besvär

Detta är några av de besvär jag behandlar med kiropraktik, läs mer under QINOpraktik för behandlingar av lite svårare/djupare karaktär.

Läs mer här vad kiropraktik är:


QINOpraktik:
Tid: ca 40 minuter. Kostnad: 50 EURO (Sverige 63 EURO)
Master of QINOpractc Medicine terapeuter:
Mikael Dahlstrom, Cecilia Dahlström

Vad vi som QINOpraktikterapeuter arbetar med:

Samma som vid kiroraktik:

 • Ländsmärta inkl strålning och smärta ner i benet (ischias)

 • Nacksmärta och de besvär som oftast urspringer därifrån

 • Huvudvärk, Migrän

 • Sportrelaterade besvär

 • Axel och armsmärta

 • Akuta ryggskott

 • Kroniska besvär

Men i och med att tiden är dubbelt så lång så har vi tid att gå in mer på djupet i dina besvär samt leta bakomliggande orsaker till dina besvär. Dessutom kan vi behandla lite fler åkommor som tar lite extratid:

 • Felaktig hållning

 • Muskelobalanser som orsakar smärta

 • Tinnitus, yrsel, öronsus

 • Diskbråck

 • Prestationshöjande inom sport, t ex ditt golfspel

 • Stressrelaterade besvär

 • Rädslor och fobier

 • Allmänn, diffus smärta i kroppen som också kan förflytta sig

 • Dyslexi, ADHD och liknande åkommor

 • Långvariga smärttillstånd som inga andra får bukt på.

 • Foglossninssmärtor

 • Långvariga besvär efter t ex stroke och utbrändhet

 • Whiplash skador (även mycket långvariga besvär

 • Allergier (se nedan)

Anledningen till att vi kan behandla så mycket djupare med QINOpraktik beror inte bara på den dubbla tiden utan framför allt att vi här kombinerar det bästa från kiropraktiken med kinesiologi, NLP, Ostepati, Naprapati, Kinesisk medicin, akupunktur (inte kinesisk) och så vidare till en helt unik behandlingsteknik - QINOpraktik.
Läs mer om QINOpraktik här eller besök Svenska QINOpraktikskolan

 


Allergibehandling:
Tid: 30-40 minuter.
Kostnad: 50 Euro (pris i Sverige: 65 Euro)
Terapeut: Cecilia DahlströmLider du som så många andra av någon form av allergi?
Det finns massvis av fakta vi kan skriva om varför vi får allegier av olika slag, eller slänga oss med fina ord som histamin, IgE-antikroppar, leukotriener eller olika former av allergier, Typ 1, 2 eller 3, eller varför inte några ord om korsallergier, men jag får en känsla av att du inte är här för att läsa om varför du har allergi, utan mer av viljan att bli av med densamma.

Nu finns det en metod som vi på en eller två behandlingar (vanligtvis) kan få bort de flesta allergierna (ca 90%). Låter detta för bra för att vara sant.
Ja, det kanske det gör, men vi har arbetar med patienter/kunder i mer än 20 år och om jag fick en tia för varje gång jag hört dessa ord skulle jag vara en rik man idag.

Nej, det är inte för bra för att vara sant. Cecilia har arbetat med detta i många år och hjälpt massvis med människor bli av med allergier eller överkänslighet mot katt, hund, häst, pollen och mat av alla de slag.

Hur behandlingen går till?
Ja, det beror lite på vad du är allergisk mot och vilka andra besvär du har.
Beroende på dessa faktorer så anpassar Cecilia vilken teknik och bedömmer hur många behandlingar som behövs. Om man har en massa olika symptom, så behövs vanligtvis fler behandlingar, men 9 gånger av 10 behövs det bara en eller högst två behandlingar. Ibland kan man behandla flera allergier samtidigt.
Behandlingen tar ca 30 minuter och är helt smärtfri.

För att boka tid i Tyresö eller på Teneriffa, ring Cecilia på +46 (0) 703-22 88 68

OBS: Ta gärna med dig det du är allergisk mot. Vi har de vanligaste här, men det är alltid bättre om du tar med dig dina egna allergener (allergiämnen), dessutom kan man vara allergisk mot en katt men inte en annan.In English

Different Treatments:


We offer a variety of different treatment, all tailored acording your specific needs/problem, but they all fall under one of three categories:
Pain, mental (phycological) issues or spiritual issues (guidience)

Depending on your problem/symptom, we then offer three different treatments:
Chiropractic, QINOpractic Medicine and Guidience.


Mikael offers Chriopractic and QINOpractic Medicine
Cecilia offers QINOpractic Medicine and more spiritual treaments.

Read under each heading for more information.Chiropractic:
Time: about 20 minutes. Cost: 45 EURO

Doctor: Mike Dahlstrom

What I as a Chiropractor treat:

 • Low back pain, including related issues, like sciatica
 • Neck pain and related symptoms
 • Headache, Migraine
 • Sport related issues, injuries
 • Shoulder and arm pain
 • Acute Lumbago (acute low back pain) and acute neckpain
 • Chronic pain conditions

These are some of the conditions I treat as a Chiropractor, read more about QINOpractic Medicine for treatment on a deeper level.

Read more about Chiropractic here:


QINOpractic Medicine
Time: about 40 minutes. Cost: 50 EURO, (in Sweden: 63 EURO)
Master of QINOpractic Medicine practitioners:
Mike Dahlstrom, Cecilia Dahlström

What we as QINOpractic Medicine practitioners treat:

Same as Chiropractic

 • Low back pain, including related issues, like sciatica
 • Neck pain and related symptoms
 • Headache, Migraine
 • Sport related issues, injuries
 • Shoulder and arm pain
 • Acute Lumbago (acute low back pain)
 • Chronic pain conditions

But, since the allocated time is twice (compared with Chiropractic) with this treatment form, we can dig a lot deeper and try to find the underlying cause for your problems.
And, we can also treat issues that is more time consuming:

 • Bad, dysfunctional posture

 • Muscle imbalaces that causes pain

 • Tinnitus, dizziness

 • Herniated disc

 • Sport related Peak Performance treatments, golf for example

 • Stress related issues

 • Fears, Phobias

 • General, unease or pain in the body, that can move around

 • Dyslexia, ADHD and similar issues

 • Chronic pain conditions that no one else seems to figure out

 • Pelvic pain after child birth

 • Long-term side effects after for example a stroke or burn out syndrome

 • Whiplash

 • Allergies (only Cecilia)

The reason why we can treat on a much deeper level with QINOpractic Medicine is not only due to the double amount of time allocated, but mainly because we combine the best from a lot of different modalities: Here we combine chiropractic with kinesiology, Chinese medicine, osteopathy, NLP, a variety of soft tissue techniques, like ART, trigger points and NMT into a very unique treatment form.

Read more about QINOpractic Medicine here or visit our college website


image


image