image

Kiropraktik

Kiropraktik är reglerad av lagen och dess legitimerade utövare såsom en självständig yrkeskår inom hälso- och sjukvården, vilket innebär att kiropraktorn själv undersöker patienten och ställer diagnosen på de patienter som söker honom utan läkarremiss.

Kiropraktik är tillsammans med andra manuella behandlingsmetoder som massage och akupunktur några av de äldsta metoderna som används idag. Rötterna till den så kallade manuella medicinen (manuell = för hand, medicin = att förebygga, lindra och läka) finns hos den grekiske läkaren Hippokrates, läkekonstens fader. Det finns även flera tusen år gamla texter från bland annat Kina och Egypten som beskriver kiropraktik som behandlingsform.


Samband mellan nervsystem och hälsa
Kiropraktik används för att diagnostisera, behandla och förebygga störningar i kroppens muskel-, skelett- och nervsystem. Till hjälp används neurologiska, ortopediska och fysiologiska undersökningsmetoder.
Kiropraktorer betonar sambandet mellan en god funktion i ovan nämnda system och en god hälsa.


Dålig funktion i ryggraden stör nervsystemet
Inom kiropraktiken tar man fasta på att obalans och dålig funktion i ryggraden kan påverka nervsystemets normala kontrollfunktion. Det betyder att om man har ett fel i ryggraden som stör den normala nervfunktionen, så kan man också få problem (symptom) med de muskler och organ som hör till just den nerven. Dessa symptom kan dessutom uppstå på helt andra ställen i kroppen, långt ifrån själva orsaken. Symptom är en signal att något är fel, inte var felet sitter.


Vad innebär dålig funktion i ryggraden?
När man exempelvis böjer sig framåt sker normalt en liten rörelse mellan varje kota i ryggraden. Alla de små rörelserna mellan kotorna bildar tillsammans en stor rörelse. Om man av någon anledning har nedsatt eller ingen rörlighet mellan någon eller några av ryggradens kotor, men ändå ska böja sig på samma sätt, måste de närliggande kotorna kompenserar stelheten genom att öka sin rörlighet. När det blir en sådan obalans mellan ryggradens kotor störs ryggens normala funktion och en så kallad funktionsstörning har uppstått.

Sådana funktionsstörningar påverkar alla strukturer i ryggen, leder, muskler, diskar och nervbanor. Till exempel kan nervtrådar i närheten komma i kläm eller irriteras och orsaka domningar och stickningar. Dessutom kan muskulaturen i närheten bli ojämnt belastade och orsaka smärta.


Olika Kiropraktorer

Det finns idag massor av kiropraktorer och naprapater i Sverige.
Bara i Stockholmsregionen finns det mer än 700 legitimerade yrkesutövare. Det är ganska naturligt att alla dessa inte har samma inriktning. Om du varit till någon av dessa och inte blivit hjälpt betyder det inte att ingen kiropraktor eller naprapat kan hjälpa dig med dina besvär. Det kan jämföras med att du har ont i ett knä och går till en läkare som har öron/näsa/hals som specialitet, naturligtvis kan han/hon inte hjälpa dig med ditt knä.
Du måste hitta den kiropraktor/terapeut som kan hjälpa just dig med dina besvär.

Legitimerad Kiropraktor: Mikael Dahlström, försäkrad både i Sverige och i Spanien för kiropraktik.

image
Tillbaka till "Olika behandlingar"


 
image