image

Om oss

Vi som driver Dahlströms QINOpraktik och Swedish Chiropractic and Rehab Clinic på Teneriffa är Mikael och Cecilia Dahlström.

Mikael (Micke) har arbetat i mer än 24 år med att behandla patienter med divese besvär, allt från Idrottsskador till barnlöshet.
Mikael har, förutom att behandla patienter, också grundat en helt egen behandlingsgren; QINOpraktik, där han kombinerar det bästa från väster- och österländsk medicin och filosofi, eller, en kombination av Kiropraktik och Kinesiologi.

Vad får man om man blandar kiropraktisk, kinesisk filosofi och medicin med behandlingstekniker hämtade från kiropraktik, kinesiologi, diverse mjukdelstekniker, och osteopati? Jo, QINOpraktik.

Mikael bedriver dessutom vidareutbildningskurser för kiropraktorer, naprapater, sjukgymnaster, osteopater, massörer både i Sverige och England.
Klicka på länkarna till höger för mer information.

QINOpraktik är idag godkänt av alla yrkesförbund i Sverige och av 3 professionella yrkesförbund i England, Scotland och Irland. Dessutom är tekniken erkänd av
3 Internationella försäkringsbolag och kan försäkras av terapeuter i hela Europa.

Mikael har förutom legitimation av Socialstyrelsen och tillstånd att arbeta i Spanien som Kiropraktor också licens att arbeta som QINOpraktikterapeut i England.

Telefon: +46 (0)707 - 99 66 36
E-post: mike@scrc.guru

Specialitet / Inriktning
Idrottssskador, Rehabilitering, Ryggspecialist, Alla möjliga smärttillstånd (för många för att nämna någon, men Länd- och Nacksmärta är dock favoriter).
Mikael gillar att arbeta med idrottares prestation (både på elit nivå, med också med den glade amatören). Föreläser och håller kurser.

----------------------------------------------

Cecilia, eller Cece, har arbetat med QINOpraktik under 6 år och är en av endast 5 st Master of QINOpractic Medicine Practitioners i världen. Cecilia har en helt annan inriktning är Mikael och behandlar mycket mer holistiskt med massvis av olika verktyg till sitt förfogande.
Cecilia fokuserar mer på de mentala aspekterna och på Allergibehandlingar.

Telefon: +46 (0)703 - 22 88 68
E-post: Cecilia@Qinopraktik.se

Specailitet / Inriktning
Allergibehandlingar, Post Traumastisk Stress Syndrom, Depression, guidning, självmordsbenägna och liknande.
Dessutom arbetar Cece med djur, framför allt häst och hund.


About us


Swedish Chiropractic and Rehab Clinic on Tenerife is run by Mikael and
Cecilia Dahlström.

Mikael (DC) has for the past 24 years treated Clients/patients with a variety of problems, ranging from acute pain and sports injuries (national level) to infertility and PSTD.
Mikael has, in addition to treating patients, also founded a completely new treatment protol / technique; QINOpractic Medicine, where he combines the best of Western and Eastern medicine and philosophy, or, a combination of chiropractic and kinesiology
Mikael also offer post grad courses for chiropractors, physiotherapists, osteopaths and soft tissue practitioners both in Sweden and in the UK.
Click on the text to read more about the European College of QINOpractic Medicine and/or Emotional QINOpractic.
QINOpractic Medicine is currently approved by all associations in Sweden and by
3 professional associations (ACtH, STO and CMA) in England, Scotland and Ireland.
QINOpractic Medicine is also recognized by the three international insurance institutions and can be insured all of Europe (Balens, Holistic and BGiUK).
Mikael is a Doctor of Chiropractic in Sweden, and is authorized to work as such in Spain and as QINOpractic Medicine Practitioner in UK.

Mikael is insured by BGiUK and is covered both in the UK and Spain.

Phone: +46 (0) 707-99 66 36
E-mail: mike@scrc.guru


Specialties / Orientation
Sports injuries, Rehabilitation, Spine Specialist, All sorts of pain conditions (too many to name, but lumbar and neck pain are favorites). Enjoys working with athlete's performance (elite level and happy amateurs of different levels, especially golf players).
Speaker, Lecturer and course administrator.

 
----------------------------------------------


Cecilia, or Cece, has worked with QINOpractic Medicine for 6 years and is only one of 5 Master of QINOpractic Medicine Practitioners in the world. Cece has an entirely different focus, or approach, than Mikael and treats more holistically with lots of different tools at her disposal. 

Cecilia combines QINOpractic Medicine with guidance, in different varieties.
She also specializes on Allergy tretments.

Phone: +46 (0) 703-22 88 68
E-mail: Cecilia@Qinopraktik.se

Specialties / Orientation
Allery treatment, Post-Traumatic Stress Syndrome, Depression, guidance, suicidal, mental issues and so on. Cece is also work / treat animals, especially horses and dogs.
Cece is also insured by BGiUK and is covered both in the UK and Spain.


Behandlingar/Treatments   |   Contact Us   |   Up   |

image