image

QINOpraktik

QINOpraktik är en kombination av Kiropraktisk och kinesisk filosofi och behandlingstekniker som härstammar från till exempel Kinesiologi, Osteopati, EFT, NLP och Massageterapi som fått namnet QINOpraktik.
QINOpraktik är en manuell behandlingsform som betonar kroppens helhet och självreglerande/självläkande förmåga.


Fysiska, psykiska och kemiska obalanser men framför allt negativa tankar/rädslor och stress leder ofta till störningar i våra kroppar. Precis som loggan indikerar så är detta en kombination av öster- och västerländsk filosofi och medicin, där balans är nyckelordet.

QINOpraktikens mål är att upprätthålla balans mellan struktur, psyke och kemi.
QINOpraktik skiljer sig oerhört från all annan form av behandling.
Vi behandlar obalanser i kroppen och jagar inte efter symptom.
För oss är symptom bara slutresultatet av att något inte står rätt till i kroppen. Vi brukar likna det med dominobrickor som faller på varandra. Symptomet kanske är nummer 10 i ordningsföljden. Vi kan inte utgå från denna bricka i våra behandlingar, utan vi letar efter den första dominobrickan i kedjan, det är denna som vi vill "behandla".
Till exempel är ett diskbråck bara slutresultatet till en tidigare funktionell obalans (muskulära obalanser i ryggen, eller kring höften) inte själva grundorsaken.


Grundare:
QINOpraktik grundades av Mikael Dahlström som 2005 kombinerade ovan nämnda tekniker till en egen behandlingsform och filosofi, vilken fick namnet QINOpraktik.


Grundprinciper och filosofi:
Grundprincipen inom QINOpraktiken är att rörelseapparaten, cirkulationen, fysisk- & psykisk hälsa/ohälsa och nervsystemet bildar en helhet. Vidare utgår QINOpraktik från att struktur (t. ex muskulatur) och funktion (rörelse t. ex i en led) är ömsesidigt beroende av varandra.
Nästan alla kiropraktorer, naprapater och massörer utgår från struktur, det är något fel på strukturen. Kiropraktorn utgår från lederna medans naprapaten och massören utgår från att det är fel på musklerna. Vi gör ingetdera. Vi fokuserar inte på strukturen. Den spända musklen eller dåligt fungerande leden är endast slutresultatet av en tidigare funktionell obalans. Det är denna obalans vi vill hitta och behandla - inte slutresuktatet, det som du upplever som symptom.

Symptom och orsak är oftast helt olika.
Till exempel huvudvärk.
Symptom: Huvudvärk
Orsak: Tror du att det är fel i pannbenet bara för att smärtan sitter där? Nej oftast inte, det kan vara brist på vatten, för mycket alkohol, stress, spänd nacke och så vidare, det är detta som är orsaken. Detsamma gäller t ex axelsmärta och knäsmärta.

Slutsats: För att få en långsiktig förbättring på dina besvär måste terapeuten hitta de bakomliggande orsakerna, vilket oftast betyder en mer holistsikt behandling/synsätt än att bara symtombehandla.

En annan mycket viktig beståndsdel inom QINOpraktik är vårt psykiska/emotionella tillstånd. Hur du mår mentalt (psyke) påverkar även din kropp (soma). Ett exempel är hur du tolkar signaler utifrån (eller inifrån) - en depression kan leda till fysisk smärta, på samma sätt som kronisk smärta kan leda till depression.
Vi är inga samtalsterapeuter, men behandlar hur kroppen reagerar på en rädsla, en oro, svårigheten att säga nej etc.

Muskulär obalans

Upper och Lower Cross

Människan föds med olika slags muskler, till exempel har vi så kallade posturala muskler som ska upprätthålla vår hållning (posturalitet) och andra så kallade inhibitatoriska muskler som ska stänga av. En obalans, eller rubbning mellan dessa två grupper leder till en så kallad ”muskulär obalans”. Det uppstår framför allt två syndrom i kroppen, Upper- och Lower Cross Syndrom.

Obalans i muskulatur, nerver och ”insignalerna till hjärnan” (proprioception) skapar problem med lederna, främst i ryggraden, vilken är den struktur som de vanligaste smärtsymtomen härstammar ifrån. En som talat om vikten av väl fungerande leder var Hippokrates, som 400 f.Kr. ansåg också att rörelseinskränkning leder till energiblockeringar vilket i sin tur leder till bl a smärta och obehag.

Normal balans mellan struktur och funktion      Obalans mellan struktur och funktion

                                           vs:                

I exemplet ovan (till höger) är det endera den vänstra muskeln som blivit överspänd eller den högra som tappat sin spänst. Massörer och Sjukgymmnaster bearbetar vanligtvis spända muskler med syfte att få dem att slappna av.

I QINOpraktik är det främst de svaga musklerna som behandlas.
QINOpraktikens mål är att jämställa denna obalans, vilken annars lätt resulterar i symptom som t ex smärta. 

I exemplet ovan korrigerar vi naturligtvis obalansen men försöker också att förstå och korrigera anledningen till att denna muskulära obalans uppstod.

Inom QINOpraktiken vill vi få svar på Varför: Varför smärta återuppstår och varför den kommer tillbaka,
 
Dock så behandlar QINOpraktikterapeuter inte sjukdomstillstånd, men vi behandlar människan bakom sjukdomen.


Läkning kommer inifrån.

Ett par grundprinciper måste uppfyllas för att läkning ska kunna ske:

1, Människan är en självläkande mekanism, läkning kommer inifrån.
2, Hjärnan måste vara medveten om problemet.
3, Ryggraden måste vara stabil (inne i denna bor hjärnans lillebror: ryggmärgen)

Läkning kommer inte utifrån. Den kommer inifrån, när du skär dig på en kniv så läker du - inifrån. Ett plåster eller ett smärtpiller kan lindra, men själva läkningen kommer inifrån. Eftersom vi anser att så är fallet arbetar vi QINOpraktikteraputer med din kropps självläkande förmåga och den finns i den ”omedvetna” delen av din hjärna (som styr matsmältning, blodflöde, filtrering av blodet osv). Detta innebär att behandlingen ser lite annorlunda ut. Stor tonvikt läggs på att få hjärnan att förstå att det finns ett problem den ska arbeta med och att släppa på eventuella blockeringar som hindrar läkning. En behandling/behandlingserie inleds nästan alltid med att vi skapar balans i bäckenet och bålstabiliteten, sen kan hjärnan oftast själv hitta problemet och lösa det. Läkningen kommer inifrån dig själv.

”There are no incurable diseases, only incurable people” Bernie Seigel, cancerforskare


Energi

Einsteins teori E=MC2 betyder att Energi = massa * ljusets hastighet i kvadrat.
Massa (kroppen) är lika med energi. Detta är svårbegripligt för de flesta till en början, då hela deras grund är indoktrinerat med kemi, dvs man bygger all sin kunskap utifrån vad västerländska läkare säger; Kemi, kemi, kemi (eller skär bort).
Österländska behandlingsmetoder (och läkare) är mycket mer inriktat mot energi. Det är fel på energierna i kroppen, inte kemin.

QINOpraktikterapeuten arbetar också med energi. Nyare forskning (kvantfysiken) stödjer detta tankesätt till fullo.
En energiobalans kan dock leda till en kemiobalans..

Detta var några av de filosofier och tankar som QINOpraktik bygger på. Det är omöjligt att få ner alla dessa tankar på en hemsida.

Våra behandlingar och bakomliggande filosofiska aspekter är väldigt välgrundande i enormt "beprövad erfarenhet". QINOpraktik handlar inte om att vi ska manipulera dig till smärtfrihet, vi arbetar mycket djupare än så.

Den person du är idag är ett resultat av de tankar och handlingar du haft hittils i ditt liv. Den person du är om 5 år är ett resultat av de tankar och handlingar du har idag.

Läs dessa ord ett par gånger och ta dig en fundrare på följande:
Vart är du om du fortsätter de tankar och handligar som tagit dig dit du är idag?

 

 image
 

 

    


 

 

 


 

 

Tillbaka till "Olika behandlingar"


 
image